02.01.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у III кварталі 2017 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2017 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у листопаді 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017 року