02.01.2020

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у листопаді 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 грудня 2019 року