04.01.2021

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у листопаді 2020 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2020 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2020 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2020 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у листопаді 2020 року