04.01.2023

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2022 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2022 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2022 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у листопаді 2022 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні–листопаді 2022 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні–листопаді 2022 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–листопаді 2022 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–листопаді 2022 року