02.02.2018

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у грудні 2017 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у грудні 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 січня 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у 2017 році