01.02.2019

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у грудні 2018 року