03.02.2020

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у грудні 2019 року