02.02.2021

Експрес-випуск

Виробництво будівельної продукції у січні–грудні 2020 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2020 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у грудні 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2020 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2020 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2021 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 січня 2021 року