03.03.2017

Експрес-випуск

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2017 року

Статистична інформація

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у січні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у січні 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у січні 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2017 року

Соціально-економічне становище регіону

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні 2017 року