05.03.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2017 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2017 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у січні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за містами та районами у ІV кварталі 2017 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за містами та районами у ІV кварталі 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за містами та районами у ІV кварталі 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 лютого 2018 року