04.03.2019

Експрес-випуски

Заробітна плата у січні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2019 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у січні 2019 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (дані з початку року) у січні 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у січні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (дані з початку року) у січні 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2018 році

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2018 роки)

Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2003–2018 роки)

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за видами у 2018 році