06.03.2019

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2018 роки)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати (2002–2018 роки)

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2018 роки)

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні 2019 року