04.03.2020

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2020 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у січні 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2020 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2020 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 лютого 2020 року