06.03.2020

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2019 роки)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати (2002–2019 роки)

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2019 роки)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні 2020 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні 2020 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні 2020 року