23.03.2020

Статистична інформація

Кількість живонароджень, смертей у січні 2020 року

Кількість смертей за окремими причинами у січні 2020 року

Чисельність населення у січні 2020 року

Кількість випадків прибуття, вибуття у січні 2020 року

Основні демографічні показники за містами та районами області у січні 2020 року