02.03.2023

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2023 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2023 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2023 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у січні 2023 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2023 року

Капітальні інвестиції за видами активів у 2022 році (попередні дані)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2022 році

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2022 році (попередні дані)

Індекс капітальних інвестицій у 2022 році

Індекс капітальних інвестицій у 2011–2022 роках

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2022 році

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  у 1996–2022 роках

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році (остаточні дані)

Індекси промислової продукції за видами діяльності  у 2013–2022 роках (остаточні дані)

Вантажні перевезення у січні 2023 року

Пасажирські перевезення у січні 2023 року