03.03.2023

Експрес-випуск

Промислове виробництво у січні 2023 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у IV кварталі 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у IV кварталі 2022 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у IV кварталі 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у IV кварталі 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у IV кварталі 2022 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2023 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 лютого 2023 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 лютого 2023 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні 2023 року