06.03.2023

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010–2022 роках

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002–2022 роках

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010–2022 роках 

Виробництво промислової продукції за видами у січні 2023 року

Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції за видами у 2011–2022 роках

Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у 2010–2020, 2021–2022 роках

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у 2010–2020, 2021–2022 роках