03.04.2018

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2018 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–лютому 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–лютому 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у лютому 2018 року