26.04.2018

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2017 роки)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2017 роки)

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2017 році

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за містами та районами у 2017 році

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2017 році