10.05.2017

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–березні 2017 року

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2016 роки)

Колективні засоби розміщування (2011–2016 роки)

Туристичні потоки (2000–2016 роки)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2016 роки)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016 роки)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

Повідомлення «Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні–березні 2017 року»