17.05.2017

Статистична інформація

Попит та пропозиція робочої сили у квітні 2017 року

Зареєстроване безробіття у квітні 2017 року

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у квітні 2017 року

Дошкільні навчальні заклади (1995–2016 роки)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2016 роки)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2016 роки)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2016 роки)

Індекс капітальних інвестицій (2011–2016 роки)