30.05.2023

Експрес-випуск

Заробітна плата у квітні 2023 року

Статистична інформація

Вантажні перевезення у січні–квітні 2023 року

Пасажирські перевезення у січні–квітні 2023 року

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010–2022 роки)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступень (2010–2022 роки)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу, рівнем освіти, галузями наук з розподілом за ґендерною ознакою (2016–2022 роки)

Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти, галузями наук, віковими групами з розподілом за ґендерною ознакою (2016–2022 роки)

Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010–2022 роки)

Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990–2022 роки)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад у 2022 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2022 році