26.06.2018

Експрес-випуск

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у травні 2018 року

Статистична інформація

Чисельність населення за містами та районами у 2017 році

Чисельність наявного населення за типом поселень (з деталізацією за міськими населеними пунктами) за містами та районами у 2017 році

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами, статтю та типом поселень за містами та районами у 2017 році

Кількість живонароджених за містами та районами у 2017 році

Загальні коефіцієнти народжуваності за містами та районами у 2017 році

Кількість померлих за містами та районами у 2017 році

Розподіл померлих за основними причинами смерті за містами та районами у 2017 році

Загальні коефіцієнти смертності за містами та районами у 2017 році

Природний приріст (скорочення) населення за містами та районами у 2017 році

Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення за містами та районами у 2017 році

Міграційний приріст (скорочення) населення за містами та районами у 2017 році

Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення за містами та районами у 2017 році

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2017 році (попередні дані)

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за їх розмірами за містами та районами у 2017 році (попередні дані)

Запаси палива на 1 червня 2018 року

Використання та запаси палива у 2017 році

Постачання та використання енергії у 2017 році

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2017 роках (попередні дані)

Виробництво промислової продукції за видами у січні–травні 2018 року