03.06.2019

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2019 року

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2018 роки)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2018 році (за уточненими річними даними)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2018 році (за уточненими річними даними)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2018 роки)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2018 роки)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2018 році (за уточненими річними даними)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2018 році (за уточненими річними даними)

Обсяги експорту-імпорту товарів за містами та районами у 2018 році (за уточненими річними даними)

Обсяги експорту-імпорту послуг за містами та районами у 2018 році (за уточненими річними даними)