02.06.2022

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2022 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2022 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у квітні 2022 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2010–2021 роках

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2006–2021 роках

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2021 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах у 2021 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2021 році

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2006–2021 роках