22.06.2022

Статистична інформація

Кількість живонароджених за статтю у 1990–2021 роках

Кількість померлих за статтю у 1990–2021 роках

Кількість померлих дітей у віці до 1 року за статтю у 1990–2021 роках

Кількість померлих за причинами смерті та статтю у 2010–2021 роках

Природний приріст (скорочення) за статтю у 1990–2021 роках

Кількість мігрантів за віком та статтю у 2019–2021 роках

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2021 році (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за районами у 2021 році (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)

Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)