29.06.2022

Статистична інформація

Населення у 1990–2021 роках

Чисельність населення за районами у 2021 роц

Чисельність наявного населення за типом місцевості (з деталізацією за міськими населеними пунктами) у 2021 році

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами, статтю, типом місцевості за районами у 2021 році

Кількість живонароджених за районами у 2021 році

Кількість померлих за районами у 2021 році

Природний приріст (скорочення) населення за районами у 2021 році

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств у січні–березні 2022 року

Використання палива у січні–травні 2022 року

Запаси палива на 1 червня 2022 року