03.07.2019

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у травні 2019 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–травні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–травні 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у травні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 червня 2019 року