03.08.2017

Експрес-випуск

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2017 року

Статистична інформація

Характеристика домогосподарств (1995–2016 роки)

Структура сукупних витрат (1999–2016 роки)

Структура сукупних ресурсів (1999–2016 роки)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2016 роки)