02.08.2019

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у червні 2019 року

Статистична інформація

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у червні 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні–червні 2019 року