03.08.2020

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у червні 2020 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2020 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–червні 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2020 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–червні 2020 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у червні 2020 року