01.09.2017

Експрес-випуск

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2017 року

Статистична інформація

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у липні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у липні 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у січні–липні 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2017 року

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2017 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–червні 2017 року

Індекс капітальних інвестицій у січні–червні 2017 року

Соціально-економічне становище регіону

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні–липні 2017 року