03.09.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у липні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 серпня 2018 року