03.09.2019

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у липні 2019 року

Статистична інформація

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у липні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці області у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з області у січні–червні 2019 року