01.09.2022

Експрес-випуск

Промислове виробництво у січні–липні 2022 року

Статистична інформація

Індекси будівельної продукції за видами у січні–липні 2022 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–липні 2022 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–червні 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні і 2022 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2022 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні 2022 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у липні 2022 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2022 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 серпня 2022 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 серпня 2022 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2022 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2022 року (за період з початку року)

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2022 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2022 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–червні 2022 року

Індекс капітальних інвестицій у січні–червні 2022 року