05.09.2022

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, районів у січні–липні 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у IІ кварталі 2022 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у IІ кварталі 2022 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у IІ кварталі 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у IІ кварталі 2022 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у IІ кварталі 2022 року