23.10.2018

Статистична інформація

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2017 році

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2017 роках (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за їх розмірами за містами та районами у 2017 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–серпні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–серпні 2018 року