03.10.2019

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–серпні 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–серпні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у серпні 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні–серпні 2019 року