14.11.2017

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Показники ЄДРПОУ в частині Миколаївської області на 1 листопада 2017 року

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2016 роки)

Диференціація життєвого рівня населення (1999–2016 роки)