02.11.2018

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у вересні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 жовтня 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні–вересні 2018 року

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2018 роки)

Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку за містами та районами у 2018 році