13.11.2018

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2017 роки)

Диференціація життєвого рівня населення (2010–2017 роки)