01.11.2019

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у вересні 2019 року