05.11.2019

Статистична інформація

Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2018 році

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2018 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за видами економічної діяльності у 2018 році (з урахуванням зміни підприємствами основного

виду економічної діяльності)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах у 2018 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2018 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)

Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за містами та районами у 2018 році (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності)