02.11.2020

Експрес-випуск

Виробництво будівельної продукції у січні–вересні 2020 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2020 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2020 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2020 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у вересні 2020 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2020 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 жовтня 2020 року