13.11.2020

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2019 роки)

Диференціація життєвого рівня населення (2010–2019 роки)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2020 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2020 року (до грудня попереднього року)