02.11.2021

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2021 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2021 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у вересні 2021 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2021 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 жовтня 2021 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 жовтня 2021 року