15.11.2021

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2020 роки)

Диференціація життєвого рівня населення (2010–2020 роки)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2021 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2021 року (до грудня попереднього року)