03.12.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–жовтні 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–жовтні 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 листопада 2018 року