04.12.2019

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–жовтні 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у ІІІ кварталі 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за містами та районами у ІІІ кварталі 2019 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–жовтні 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у жовтні 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у ІІІ кварталі 2019 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за містами та районами у ІІІ кварталі 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за містами та районами у ІІІ кварталі 2019 року

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні–жовтні 2019 року